English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

اورژانس آذربایجان‌غربی در سال 1354 با یک پایگاه و 3 دستگاه آمبولانس شروع بکار نمود.

به تدریج و با افزایش جمعیت بر تعداد پایگاه‌ها و آمبولانس‌ها افزوده شد.

در حال حاضر اورژانس آذربایجان غربی با 104 پایگاه فعال،143 دستگاه آمبولانس سبک فعال و پشتیبان، 2 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 4 دستگاه موتورلانس و یک فروند بالگرد در حال خدمت رسانی به مردم شریف آذربایجان‌غربی می‌باشد.

رسالت اورژانس 115 ارائه خدمات درمانی برای بیمارانی که اگر در لحظات اولیه بیماری خدمات دارویی و درمانی دریافت نکنند دچار خسارت جبران ناپذیر جانی برای وی خواهد شد، می‌باشد.

شاغلین در اورژانس پیش بیمارستانی با مدارک دانشگاهی کاردان و کارشناس فوریت، کارشناسان پرستاری، کاردان و کارشناس بیهوشی و بهیاری می باشند که خدمات اورژانسی به بیماران ارائه می‌دهند.

همچنین واحدهای عملیاتی سازمان متشکل از پایگاه‎های اورژانس پیش بیمارستانی، مرکز دیسپاچینگ(اعزام، هدایت و راهبری آمبولانس)، پزشکان مشاور اورژانس، اتاق بحران دانشگاه(EOC)، واحدمانیتورنگ مراقبتهای پزشکی (MCMC) و امور نقلیه می‌باشد.

کارشناسان پرستاری، بیهوشی و مامایی در مرکز دیسپاچینگ( پاسخگویی به مددجویان اورژانس115) وظیفه تریاژ تلفنی بیماران و اعزام و هدایت آمبولانس در صورت نیاز بر بالین بیمار را برعهده دارند.مرکز دیسپاچینگ اورژانس استان مجهز به سامانه هوشمند هدایت عملیات آسایار می باشد که در راستای طرح تجمیع مراکز پیام شهرستان‌ها در مرکز استان مراکز پیام تمامی شهرستان های استان به غیر از شهرستان خوی و میاندوآب به مرکز استان وصل بوده و پاسخگویی به مددجویان اورژانس 115 شهرستانها از مرکز استان انجام میگیرد.

آمبولانس‌های اورژانس استان مجهز به M.ICU بوده که بیماران با وضعیت بحرانی را با ارائه مراقبتهای احیاء قلبی ریوی پیشرفته به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال می‌دهند.

از اهداف اورژانس استان در دوره جدید مدیریتی با حضور دکتر فرزین رضازاده در راس آن، ارتقاء کمی و کیفی خدمات اورژانس به بیماران بوده و همچنین ارتقاء کمی و کیفی عمرانی پایگاه‌ها و ناوگان عملیاتی اورژانس مورد تاکید ریاست محترم سازمان می‌باشد.