برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

انتقال هوایی مادر باردار

انتقال مادر باردار 33 ساله نیازمند اتاق عمل تخصصی از سردشت به بیمارستان جامع تخصصی زنان کوثر ارومیه توسط اورژانس هوایی

کلمات کلیدی
مدیر سایت
فیلمبردار/ تدوین کننده

مدیر سایت

تنظیمات قالب